Váš partner v účtovníctve a poradenstve

 

Od roku 1996

ČO ROBÍME

Účtovné, personálne a mzdové služby

Spoločnosť ACORE s.r.o. poskytuje účtovné a poradenské služby pre menšie a stredné firmy. S viac než 25 rokmi praxe v odbore, ponúkame kvalitný servis v oblasti účtovníctva a kompletné služby, ktoré Vám znížia čas a réžiu s účtovníctvom na úplné minimum.

Každému jednotlivému klientovi venujeme individuálnu pozornosť a osobný prístup. V závislosti od Vašich špecifických potrieb Vám ponúkneme riešenia šité na mieru.

Odbremeníme Vás od nutnosti orientovania sa v aktuálnych zákonoch a komunikácie s úradmi. Neustále sledujeme aktuálny legislatívny vývoj v odbore.

S nami nestratíte prehľad o aktuálnom stave Vášho účtovníctva. Doklady spracúvame priebežne, s prehľadnou archiváciou v papierovej aj elektronickej forme.

Naše služby

Účtovníctvo

Kompletné a bezchybné spracovanie účtovnej agendy pre podnikateľské subjekty podľa platnej účtovnej a daňovej legislatívy.

l

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy, sledovanie legislatívnych zmien, odbremenenie klienta od administratívnej záťaže súvisiacej s touto agendou.

Poradenské služby

Profesionálne účtovné poradenstvo, riešenie otázok a problémov súvisiacich s Vašim podnikaním z oblasti ekonomiky, financií a obchodného práva.

Reporting

Vďaka nášmu pravidelnému reportingu si udržíte dohľad nad aktivitami Vašej firmy, nech je akokoľvek veľká.

Pravidelný reporting je služba pre tých, ktorí potrebujú plnohodnotný dohľad nad jednotlivými účtovnými aktivitami, no zároveň na to potrebujú podporu profesionálov vo svojom odbore.

Ponúkame Vám reporting ušitý na mieru Vám a vašej firme, ktorý nastavíme podľa vašich očakávaní a potrieb. Takýto reporting môže byť komplexný a pokrývať všetky stránky účtovníctva alebo čiastkový, zameraný na špecifické aktivity, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Registrácia k DPH

Postaráme sa o akýkoľvek typ registrácie k DPH, ktorú ustanovuje zákon – povinnú, dobrovoľnú, skupinovú, pre zahraničné osoby či iné, špecifické formy. Vybavíme kompletnú dokumentáciu a jej vypracovanie, ale aj samotnú registráciu a komunikáciu s úradmi.

Za zdaniteľnú osobu zákon považuje fyzickú aj právnickú osobu, ktorá vykonáva akúkoľvek podnikateľskú činnosť. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH však majú len zdaniteľné osoby, ktoré za posledných 12 mesiacov dosiahli obrat vyšší ako 49 790 eur.

Aj subjekty, ktorých obrat je nižší sa však môžu registrovať dobrovoľne napríklad s ohľadom na plánované zahraničné partnerstvá alebo nákupy. Nech už je vaša potreba registrácie k DPH akákoľvek, postaráme sa o všetky náležitosti s ňou súvisiace.

Kto sme my?

ACORE accounting team

Pôsobíme na trhu od roku 1996. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva, spracovania miezd, poradenstva.

Poskytujeme komplexné služby – od založenia spoločnosti, správu účtovníctva, zastupovanie pred úradmi a inštitúciami.

Špecializujeme na komplexné vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, zabezpečovanie administratívnej podpory, poskytovanie ekonomického, zabezpečenie právneho poradenstva.

Náš tím sa skladá zo skupiny účtovníkov vedené majiteľom spoločnosti. Sme malá účtovná firma, so stabilným a odborným personálnym obsadením. Náš tím pracovne
podporujú odborníci z ďalších oblastí – právnici, advokáti, audítori, účtovníci, konzultanti a finanční experti.

Vďaka odbornosti a bohatým skúsenostiam sme schopní promptne a flexibilne reagovať na potreby našich klientov, každý z nich je osobnosťou, preto k ich potrebám pristupujeme individuálne.